Prostor i oprema

Visoka škola "PRIMUS" smještena je u opštini Gradiška, kojoj gravitiraju i sve susjedne opštine: Kozarska Dubica, Srbac, Laktaši, Prnjavor, kao i opštine šire regije koje nemaju visokoškolsku ustanovu ovog tipa.

Uz eminentan nastavni kadar i vrhunske uslove za izvođenje nastave Visoka škola “PRIMUS” je atraktivna, cijenjena i privlačna za studiranje. Studenti imaju mogućnost za sticanje visokog obrazovanja u vrhunskim uslovima. VŠ "PRIMUS" je smještena u vlastitom prostoru površine 1919m2, sa dva amfiteatra, pet učionica i tri informatička kabineta, te kabinetima profesora. Sve prostorije su velike, svijetle i prozračne, opremljene najsavremenijom opremom, računarima i učilima. Obezbjeđeno je vlastito grijanje i parking prostor.

Kvalitet

 • Računarske i informacione nauke - Softversko inženjerstvo rješenje ministarstva +

  Rješenjem ministarstva prosvjete i kulture Read More
 • Rješenje ministarstva +

  Na osnovu člana 21. stav Read More
 • DOZVOLA ZA RAD +

  Na osnovu člana 21. stav Read More
 • ALUMNI KLUB - OSNIVANJE +

  Poštovani,   obavještavamo Vas da smo Read More
 • VŠ "PRIMUS" LICENCIRANA +

  Na osnovu Rješenja br. 07.2-7871/07 Read More
 • 1
 • 2

Kultura

 • Kultura

VŠ ,,Primus’’ Gradiška dugi niz godina ima uspješnu saradnju sa Kulturnim centrom Gradiška. Aktivno i svakodnevno usmjeravamo svoje studente na sveopšte obrazovanje i edukaciju u svim segmentima kulturnog i društvenog života.

Read More

ISO 9001:2008

Anketa

Ocijenite uređenost naših prostorija