Biblioteka

Savremeno opremljena biblioteka i 2 čitaonice smještene su u svijetlom, prozračnom prostoru od 150m2. U njima se obavlja prijem, obrada, smještaj, čuvanje i korištenje bibliotečke građe.

Biblioteku i čitaonice VŠ "PRIMUS“ koriste svi članovi akademske zajednice: studenti, nastavnici, saradnici, pod jednakim uslovima. U biblioteci rade bibliotekar i knjižničar.

U sastavu bibliotečkog fonda je preko 3500 bibliotečkih jedinica, od toga 1000 u elektronskom izdanju u otvorenom pristupu, stručno klasificiranih. Biblioteka radi prema Pravilniku o korištenju biblioteke i kućnom redu.
U saradnji sa eminentnim izdavačima iz zemlje i okruženja biblioteka VŠ «PRIMUS» sprovodi stalnu nabavnu politiku savremene literature, stručnih i naučnih radova, uz konstantno prisutne stručne časopise i publikacije koje imamo u pretplati, u skladu sa Nastavnim planom, te sarađuje i koordinira sa srodnim bibliotekama.

Biblioteka posjeduje sva izdanja Centra za izadvačku djelatnost Ekonomskog fakulteta Beograd, Fakulteta Organizacionih nauka (Informatika , ekonomija i menadžment i marketing), Data Statusa (Ekonomija, menadžment i marketing), Mate Zagreb (Menadžment Ekonomija, Marketing, Odnosi s javnošću), Ekonomskog fakulteta Subotica, Pravnog fakulteta u Beogradu, izdavačke kuće Clio (Komunikacije, Odnosi s javnošću), izdavačke kuće ASSE, Isak Adižes, Privredne akademije Novi Sad i sva izdanja Pravnog fakulteta Banjaluka.

 

Kvalitet

 • Računarske i informacione nauke - Softversko inženjerstvo rješenje ministarstva +

  Rješenjem ministarstva prosvjete i kulture Read More
 • Rješenje ministarstva +

  Na osnovu člana 21. stav Read More
 • DOZVOLA ZA RAD +

  Na osnovu člana 21. stav Read More
 • ALUMNI KLUB - OSNIVANJE +

  Poštovani,   obavještavamo Vas da smo Read More
 • VŠ "PRIMUS" LICENCIRANA +

  Na osnovu Rješenja br. 07.2-7871/07 Read More
 • 1
 • 2

Kultura

 • Kultura

VŠ ,,Primus’’ Gradiška dugi niz godina ima uspješnu saradnju sa Kulturnim centrom Gradiška. Aktivno i svakodnevno usmjeravamo svoje studente na sveopšte obrazovanje i edukaciju u svim segmentima kulturnog i društvenog života.

Read More

ISO 9001:2008

Anketa

Ocijenite uređenost naših prostorija